Jak duże przedsiębiorstwa dbają o środowisko?

 Duże przedsiębiorstwa ponoszą liczne opłaty za korzystanie ze środowiska. Uzależnione są one przede wszystkim od ilości emitowanych śmieci oraz od tego, jak przedsiębiorstwa radzą sobie z ich ekologiczną utylizacją. Duże przedsiębiorstwa dbają o środowisko na kilka sposobów.  Przede wszystkim korzystanie ze środowiska w ich mniemaniu oznacza różne działania odpowiedzialności społecznej – finansują więc na przykład centra badawcze zajmujące się recyklingiem, czy biorą udział w akcji sprzątania świata choćby poprzez wyposażenie osób sprzątających w niezbędny sprzęt. Odpowiedzialność biznesu jest teraz modna,

Read more

Akcja sprzątanie świata – społeczeństwo zwraca uwagę na ekologię

 Co roku organizowana jest akcja sprzątanie świata. Jej celem jest propagowanie ekologii oraz świadomego korzystania z dobrodziejstw natury. W akcję zaangażowane są głównie dzieci, u których warto od małego budzić świadomość ekologiczną i warto zachęcać je do aktywności. Dobrze, żeby już dzieci z podstawówki wiedziały, że korzystanie ze środowiska powinno być bardzo odpowiedzialne i nic nie można robić lekkomyślnie.

Read more

Każdy z nas powinien zadbać o środowisko naturalne

 Większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi opłaty za korzystanie środowiska. Bardzo dobrze – bowiem cały proces recyklingu, utylizacji śmieci jest kosztowny i długotrwały. Każdy obywatel powinien dbać o środowisko naturalne – przede wszystkim swojego najbliższego otoczenia (podwórka, dzielnicy), ale także całego regionu. To jak dbamy o planetę będzie miało skutki w przyszłości. Widać już wyraźnie, że na przykład nadmierne spalanie szkodliwych substancji ma wpływ na smog (w Krakowie jeden z najwyższych wskaźników w całej europie), czy ocieplenie

Read more