Akcja sprzątanie świata – społeczeństwo zwraca uwagę na ekologię

 Co roku organizowana jest akcja sprzątanie świata. Jej celem
jest propagowanie ekologii oraz świadomego korzystania z dobrodziejstw natury.
W akcję zaangażowane są głównie dzieci, u których warto od małego budzić
świadomość ekologiczną i warto zachęcać je do aktywności. Dobrze, żeby już
dzieci z podstawówki wiedziały, że
korzystanie
ze środowiska
powinno być bardzo odpowiedzialne i nic nie można robić
lekkomyślnie.

 W tego typu akcje angażują się także coraz częściej firmy,
które i tak ponoszą
opłaty za
korzystanie ze środowiska
. Poczuwają się one do ratowania naszej planety
przed globalnym ociepleniem czy dużym zanieczyszczeniem powietrza.
Przedsiębiorstwa, szczególnie te produkcyjne, muszą ponadto opracowywać
regularnie
sprawozdanie o korzystaniu ze
środowiska
, w którym informują o najważniejszych procesach zachodzących w
firmie, związanych właśnie z odpadami. Bardzo ważny jest kontroling, bo bez
tego nawet ogólnoświatowa akcja sprzątania świata nie przyniesie odpowiednich
rezultatów.