Czy duże fabryki nadal zanieczyszczają nam środowisko?

 Jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu media obiegały
tragiczne obrazki z dużych fabryk. Wylewanie ścieków do rzek, zanieczyszczenia
morza różnego rodzaju odpadami, nielegalne wycinki drzew. To powodowało smutny
obraz tego, że
korzystanie ze środowiska
nie dla wszystkich jest zrozumiałe. Sytuacja się jednak zmienia, między innymi
dzięki zmianom w przepisach.

 Firmy muszą na przykład składać sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska. Zarówno duże fabryki, jak
i mniejsi przedsiębiorcy generują bowiem różnego rodzaju odpady (czy to przy
produkcji maszyn, czy przy produkcji rolnej i tak dalej), które potem trzeba
zutylizować. Powstały także opłaty za korzystanie ze środowiska, które
przeznacza się między innymi na recykling, czy przetwarzanie śmieci. To ważne,
bowiem trzeba finansować takie przedsięwzięcia a w budżecie państwa może nie
być wystarczającej ilości środków. Każde działania zmierzające ku lepszemu są
bardzo pożądane i odpowiednie
korzystanie ze środowiska zawsze powinno być powodem do radości.