Jak duże przedsiębiorstwa dbają o środowisko?

 Duże przedsiębiorstwa ponoszą liczne opłaty za korzystanie ze środowiska. Uzależnione są one przede
wszystkim od ilości emitowanych śmieci oraz od tego, jak przedsiębiorstwa radzą
sobie z ich ekologiczną utylizacją. Duże przedsiębiorstwa dbają o środowisko na
kilka sposobów.

 Przede wszystkim korzystanie
ze środowiska
w ich mniemaniu oznacza różne działania odpowiedzialności
społecznej – finansują więc na przykład centra badawcze zajmujące się
recyklingiem, czy biorą udział w akcji sprzątania świata choćby poprzez
wyposażenie osób sprzątających w niezbędny sprzęt. Odpowiedzialność biznesu
jest teraz modna, więc fabryki robią dużo aby się wykazać.

 Na przedsiębiorstwach ciąży ponadto wiele obowiązków. Wśród
nich jest między innymi

sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska , dzięki któremu odpowiednie przedsiębiorstwa
kontrolujące wiedzą ile odpadów generuje firma X. Ważny jest odpowiedni
kontroling oraz uczciwość takich firm – ma to duży wpływ na środowisko
naturalne.