Każdy z nas powinien zadbać o środowisko naturalne

 Większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi opłaty za korzystanie środowiska.
Bardzo dobrze – bowiem cały proces recyklingu, utylizacji śmieci jest kosztowny
i długotrwały. Każdy obywatel powinien dbać o środowisko naturalne – przede
wszystkim swojego najbliższego otoczenia (podwórka, dzielnicy), ale także
całego regionu. To jak dbamy o planetę będzie miało skutki w przyszłości. Widać
już wyraźnie, że na przykład nadmierne spalanie szkodliwych substancji ma wpływ
na smog (w Krakowie jeden z najwyższych wskaźników w całej europie), czy
ocieplenie klimatu.

 Korzystanie ze środowiska powinno być bardzo odpowiedzialne i powinno uwzględniać szereg
różnego rodzaju czynników i obostrzeń. Dlatego więc firmy muszą sporządzić
sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska
– muszą informować o tym na ile korzystają z dobrodziejstw natury i co
ewentualnie jest do poprawy. Wszelkie tego typu dokumenty umożliwiają
wyciąganie wniosków, co jest niezmiernie ważne w dobie globalnego ocieplenia i
zanieczyszczenia powietrza.