Często napotykane problemy, podczas wykonywania wylewki na ogrzewaniu podłogowym:
 • istniejący poziom podłoża nośnego, stropu, schodów, okna tarasowego lub balkonowego odbiega od wytycznych projektowych
     - nie dokonano pomiarów w/w poziomów przed rozpoczęciem
       montażu instalacji ogrzewania podłogowego
     - nie skorygowano grubości styropianu w stosunku do
        wytycznych projektowych
  ! jastrych będzie miał niewłaściwą grubość
     - grozi spękaniem podłogi (za cienki)
     - duża bezwładność ogrzewania podłogowego (za gruby)
  ! poziom gotowej podłogi będzie odbiegał od zakładanego
  ! różnice w wysokościach stopni - zachwiany bieg schodów
  ! konieczność podniesienia okna tarasowego

 • nierówne, krzywe podłoże nośne lub strop
     - nie wykonano warstwy wyrównawczej
     - nie zróżnicowano grubości styropianu proporcjonalnie
        do istniejących nierówności

  ! jastrych będzie miał zróżnicowaną grubość w obrębie jednej płyty
       - grozi spękaniem podłogi

 • użycie styropianu o niewłaściwej gęstości (twardości)
     - grozi niekontrolowanym "siadaniem" gotowej podłogi
     - grozi spękaniem podłogi

 • niewłaściwe rozmieszczenie i przebieg pętli grzewczych
  ! brak możliwości wykonania prawidłowych dylatacji
     - grozi pęknięciami lub wręcz "wysadzeniem" podłogi
       podczas eksploatacji ogrzewania

 • niewłaściwe, słabe, niedbałe przytwierdzenie pętli grzewczych do podłoża
  ! w gotowej wylewce pętle grzewcze będą umiejscowione na
    różnych poziomach

     - grozi spękaniem podłogi podczas eksploatacji ogrzewania

 • prysznice bezbrodzikowe
  nie skorygowano grubości styropianu pod prysznicem
  ! brak możliwości uzyskania wymaganego spadku
     - problemy z właściwym odprowadzeniem wody
  ! jastrych pod prysznicem zbyt cienki
     - grozi spękaniem lub zapadnięciem
 
 
 
 
 
 
 
Jednym z kluczowych czynników decydujących o sprawności cieplnej instalacji grzewczej w podłodze jest jastrych, którzy przykryje instalację ogrzewania podłogowego.
Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji na etapie jego wykonywania oferujemy kompleksowe wykonanie całej podłogi czyli:
 • instalację ogrzewania podłogowego wraz z przyłączami
 • jastrych
 • ewentualnie warstwę koĂącową np. posadzkę epoksydową
Nasza współpraca oraz skoordynowane działania z solidną i sprawdzoną firmą instalatorską niesie następujące korzyści i daje gwarancję że:
 • docelowe poziomy gotowych podłóg będą zgodne z wytycznymi inwestora
 • rozkład i przebieg pętli grzewczych umożliwi wykonanie prawidłowych dylatacji
 • wylewka cementowa będzie miała optymalną grubość, co ma wpływ na efektywność działania systemu ogrzewania podłogowego
 • unikniemy potencjalnych problemów wymienionych po prawej stronie