Wylewka cementowa wymaga odpowiednio długiego czasu schnięcia. Przyjmuje się następującą zasadę:
  • 1 tydzieĂą na 1cm grubości wylewki (jastrych do 4cm)
  • 2 tygodnie na każdy dodatkowy cm (jastrych do 6cm)
  • 4 tygodnie na każdy dodatkowy cm (jastrych powyżej 6cm)
Przykład: w przypadku wylewki cementowej o grubości 6 cm
(4 x 1 tydzieĂą) + (2 x 2 tygodnie) = 8 tygodni schnięcia.

Wilgotność wylewki ma szczególne znaczenie, kiedy ostatnią warstwą ma być podłoga drewniana lub epoksydowa.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej chemii budowlanej mamy możliwość skrócenia całkowitego czasu schnięcia w przedziałach czasowych:

przykładowa wylewka cementowa o grubości 4-5cm
  • "Contopp ® Przyspieszacz 10"  dni 14-16
  • "Contopp ® Przyspieszacz 15"  dni 8-10
  • "Contopp ® Przyspieszacz 20"  dni 2-4
technologie jastrychów  [klik]: "HAROX"