Jastrych związany z podłożem wykonuje się na mostku szczepnym, który trwale zespala wylewkę oraz podłoże.
 • Contopp ® Warstwa Sczepna 10
 • Contopp ® Warstwa Sczepna 20
technologie jastrychów  [klik]: "HAROX"

W rozwiązaniu tym można wykonywać jastrychy praktycznie od 1cm grubości, jednakże podłoże betonowe musi spełniać następujące wymagania:
 • posiadać odpowiednią wytrzymałość na odrywanie, w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie  [klik]: PULL-OFF
 • nie może być spękane
 • nie może być zatłuszczone
 • powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana, oczyszczona i odpylona
 • ewentualne nierówności podłoża można zniwelować poprzez jego frezowanie
Jastrychy związane z podłożem wykonuję się przykładowo:
 • kiedy limituje nas całkowita wysokość w pomieszczeniu i nie ma miejsca na wylewkę pływającą
 • kiedy limituje nas poziom posadzek w pomieszczeniach sąsiednich i nie ma miejsca na wylewkę pływającą
 • jako warstwy wyrównawcze
 • jako warstwy naprawcze
W przypadku jastrychu związanego, należy mieć na uwadze, że ewentualne pękniecie podłoża może przenieść rysę na jastrych i gotową podłogę.